MONTESSORI AKTIVITY V ROZPRÁVKE

Časy a rozvrh sú nasledovné:

AKTIVITY MONTESSORI PREBIEHAJÚ KAŽDÝ PONDELOK

09:00-10:00 - Monte-doma (15-24 mesiacov),
10:00-11:00 - Monte-doma 2 (15-24 mesiacov),
11:00-12:00 - Montessori-doma (2 - 4 roky),
13:00-15:00 - Montessori hernička (bez programu a vekového obmedzenia)
15:00-16:00 - Monte-mini 2 (9-15 mesiacov),
16:00-17:00 - Montessori (15 mes.-4 roky).


Členský príspevok je 6,- eur na hodinu - platí sa na mesiac dopredu podľa počtu pondelkov v danom mesiaci. Členské sa v prípade neúčasti na hodine neprenáša, vyrobená pomôcka z danej hodine Vám bude odovzdaná na nasledujúcej hodine.

V rámci týchto krúžkov - 40 minút prebieha montessori hernička, v ďalších 20 minútach si mamičky vyrábajú montessori hračku na domáce použitie. Túto si potom berú so sebou domov. Popri výrobe pomôcky sa porozprávame o montessori prístupe k výchove a vzdelávaniu.

 

Oproti minulému roku pridávame možnosť Montessori herničky pre občasných návštevníkov, kedykoľvek počas jej trvania môžete prísť a odísť, v herničke nie je program, ani vedenie. Túto možnosť sme vytvorili pre tých, čo majú záujem sa "len občas prísť pohrať do pripraveného prostredia."
Príspevok za herničku je: 3€ dieťa (v prípade súrodencov +1€ za súrodenca)

 

Pravidlá v montessori herni