Termín:

každý prvý utorok v mesiaci v čase od 9:30 hod do 11:30 hod

 Lektor: Zuzana Bikárová


 

 Termín:

každý prvý utorok v mesiaci v čase od 9:30 hod do 11:30 hod

 Cena: 4 € / vstup

 Lektor: Zuzana Bikárová

 

Späť na Podporné skupiny - so Zuzkou alebo Podporné skupiny