Výtvarné činnosti predstavujú jednu z foriem , ktorými si dieťa osvojuje okolitú skutočnosť, hmotný svet a objasňuje súvislosti a vzťahy medzi ľudmi a vecami. Z hľadiska rozvíjajúcej sa detskej psychiky je dôležitá súvislosť výtvarnej činnosti so základnými psychickými vlastnosťami, vnímaním, predstavivosťou, myslením a cítením. Naša výtvarná činnosť je koncipovaná na spoluprácu mamičiek a ich detí, pod vedením skúsenej lektorky , kde činnosti sú vyberané podľa ročných období a úzko sa viažu na svet okolo. Cez tieto aktivity sa približujú deťom  sviatky, a ostatné pre nich abstraktné pojmy.

Termín: Pravidelne Piatok v čase 15:00 - 16:00

Termíny si môžete presne pozrieť v záložke Rozvrh

Cena: 20 € /4 vstupy (resp. 25 € /5 vstupov) za mesiac

Lektor: Zuzana Bikárová


Späť na Výtvarná pre rodičov a deti